Българска общност за либерална демокрация

Мисия на неправителствената организация

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) съществува, за да подпомага развитието на обществото по посока на ценностите на либералната демокрация.  
Визията на БОЛД е за общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени и в което законите, политиките и практиките са насочени към екологична и социално-икономическа справедливост.

Цели на организацията

БОЛД има две основни цели:  
 
Да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи  
Да спомогне за консолидиране на либерално-демократичната общност в България

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info